The AMSAT 51 on 51 Award

Mój jeden z pierwszych dyplomów zdobyty w roku 2005 za łączności przez AO51 to: The AMSAT 51 on 51 Award Ma numer 62 i jest dla mnie wspaniałą pamiątką z roku 2005. Wykaz stacji, które zdobyły dyplom: http://www.amsat.org/amsat-new/awards/viewAward.php?t=51on51