Zaczynamy naukę i budowę D-Star w Szczecinie – propozycja znaku SR1UVS. QRG 439.4125MHz -7.6MHz

Dyskusja nad znakiem trwa. List naszego Kolegi Zdzisława: Szanowni Koledzy W wyniku wstępnej dyskusji z UKE, oraz na podstawie konferencji IARU R1 w Cavtat stwierdzam , że obecnie do Służby Amatorskiej  szybko  wkracza głos cyfrowy (DV) i warto na wstępie pokusić się o zaproponowanie logicznego układu znaków dla przemienników cyfrowych.  Sufiks znaku powinien od razu wskazywać […]

Bardzo Ciekawa Strona SP5NVX o FT950 Yaesu.

Polecam! Strona kolegi SP5NVX