Podłączenie Motoroli GM-340, GM-360, GM-300 i Node Adapter.

Posted on January 20, 2010
Filed Under Uncategorized | Leave a Comment

Po oprogramowaniu radiotelefonu GM-340 podłączyłem Node Adapter w następujący sposób:

PTT – 3, TX-Node – 5, GND – 7, Carrier det. – 4 (płytka Node SW2 ON, SW1 OFF, SW3 – 2,3 ), RX-Node – 11

piny-w-gm340.PNGgm950-gm340.PNGcps_motorola_gm360.PNG

Przetestowałem również GM-300 na pasmo VHF.

Działa w następującej konfiguracji:

PTT – 3, TX-Node – 5, GND – 7, Carrier det. – 8 (płytka Node SW2 OFF, SW1 ON, SW3 – 1,2), RX-Node – 11

Na płycie GM-300 od strony m.cz. TDA1519A zwora JU551 przełączyć na FLT ( FLAT)

RX – invert i TX-invert w konfiguracji Node Adapter SET.

Vy73! Andrzej


Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.